ข่าวสารบันเทิงวันนี้พร้อมกับกระแสการชมเชยศิลปินนักแสดง

หน้าที่ของข่าวบันเทิงวันนี้ ก็คือการรายงานข่าวให้กับผู้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ได้ทราบถึงความเป็นไปในกระแสสังคมไทย พร้อมทั้งดารานักแสดงชื่อดังของไทยหลากหลายคน ที่สามารถสร้างความประพฤติอันดีงาม และเป็นตัวอย่างแก่สังคมไทยได้อย่างหลากหลายแง่เลยทีเดียว ซึ่งบางครั้งการเลือกดำรงชีวิตประจำวันไปกับกิจกรรมอันดีเด่น และช่วยเหลือสังคมไทยเราให้ดีเพิ่มขึ้นในหลากหลายแง่มุม ดารานักแสดงส่วนมากมักจะออกตัวและให้ความช่วยเหลือภายในส่วนต่าง ๆ เหล่านี้กันเสียส่วนใหญ่ เพื่อที่จะเสนอและสื่อให้เห็นว่า ยังคงมีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนหรือคนไทยเราทุกคนสามารถยืดอกพร้อมทั้งออกมาช่วยเหลือกันและกันได้ และการช่วยเหลือเหล่านี้ นับได้ว่าศิลปินนักแสดงหลากหลายคน ก็สามารถหยิบยื่นและนำเสนอได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยในปัจจุบัน
 
ข่าวบันเทิงวันนี้
 
เพราะเช่นนั้น กระแสการติดตามข่าวบันเทิงวันนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะมีการยกย่องพร้อมกับส่งเสริมดารานักแสดงบางคนที่คอยช่วยเหลือสังคมอยู่สม่ำเสมอ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการยกย่องดาราดีเด่น หรือแม้กระทั่งดาราชื่อดังอีกหลากหลายท่าน ที่สามารถเป็นแบบอย่างหรือสร้างความประพฤติที่ดีงามต่อสังคมไทย ให้กลับเป็นตัวอย่างข่าวบันเทิงวันนี้ของสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างดีเลยทีเดียว ซึ่งผู้เกาะติดข่าวบันเทิงก็คงยังมีอยู่เป็นปริมาณมาก และดูเหมือนจะจะสามารถสร้างกระแสทำความดีตามนักแสดงได้อย่างนับไม่ถ้วน เพราะผู้สื่อข่าวบันเทิงจำนวนมาก สามารถสื่อข่าวที่ดีของดาราแต่ละท่านแบบรายวันได้ ถึงแม้ว่าดาราชื่อดังส่วนใหญ่ จะมีเวลาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวที่ไม่มากเท่าใดนัก แต่ภาระหน้าที่การงานของดารานักแสดง คงจะต้องมีการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในปัจจุบันนี้