เมื่อผู้สื่อข่าวต้องการเสนอความจริงในรูปแบบข่าวบันเทิง

ข่าวบันเทิง ถือว่าเป็นข่าวที่มียอดนิยมที่ดีเป็นอย่างมากมาย ไม่ใช่แค่ภายในปัจจุบันเพียงเท่านั้น แต่ถ้าว่าข่าวบันเทิงยังจะสามารถถูกสร้างด้วยกระแสที่โด่งดังอย่างนี้ อาจเป็นเพราะข่าวในสังคมบันเทิง เป็นข่าวที่มีความเคลื่อนไหวของศิลปินนักแสดง หรือว่าศิลปินนักร้องมากมาย ยิ่งเป็นข่าวที่ตรงประเด็นและน่าสนใจของเหล่าดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงภายในแต่ละคน ถือว่าเป็นข่าวศิลปินนักแสดงที่มีผู้เกาะติดกันอยู่ตลอด ยิ่งจะส่งผลให้ข่าวในระยะนี้ได้รับแระแสตอบกลับที่ดีมาก
 
สำหรับกระแสข่าวบันเทิง อาจทำให้นักข่าวแต่ละคนจะต้องเกิดความหนักใจ เนื่องจากนักข่าวเหล่านี้จะต้องทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการฟังข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็น เพื่อที่จะมีการสื่อข้อมูลรายวันให้กับคนธรรมดาทั่วไป ส่วนในข้อมูลที่ได้สื่อออกมานั้น อาจเป็นข่าวที่เป็นเหตุให้เหล่าศิลปินนักแสดงไม่ประทับใจมากนัก เนื่องจากผู้สื่อข่าวจะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง อย่างน้อยหากมีเรื่องผิดพลาดขึ้นมาก ก็เป็นเรื่องปกติที่เหล่าศิลปินนักแสดงไม่พอใจ แต่หากข่าวนั้นเป็นเรื่องจริง กลุ่มดาราจะต้องทำการมาอธิบายข่าว มาเคลียร์ทุกข้อปัญหากันเอง แต่ก็ยังมีผู้สื่อข่าวบางคน ที่จะต้องการสื่อข่าวออกมาเป็นเพียงแค่ความจริงเพียงเท่านั้น และจำเป็นที่จะต้องมาทำการขายข่าวแต่อย่างใด ทำให้เปรียบได้ว่า เป็นการรักษาผลประโยชน์ภายในรูปแบบทั้งสองฝ่าย และผู้สื่อข่าวบันเทิงเหล่านี้ จำนวนมากจะเป็นนักข่าวที่ศิลปินนักแสดงนับถือ เนื่องจากผู้รายงานข่าวพวกนี้จะเป็นผู้ประกอบอาชีพที่จรรยาบรรณในตัวเองสูงนั่นเอง
 
เพราะเช่นนั้นข่าวบันเทิงที่ได้ถูกนำเสนอขึ้นมานั้น ล้วนแล้วอาจเป็นจริง หรือว่าไม่จริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้เกาะติดจะเชื่อมากน้อยเท่าใด แต่สำหรับผู้สื่อข่าวที่มีจรรยาบรรณก็อาจสื่อข่าวออกมาให้ตรงประเด็น และเป็นข้อเท็จจริงให้ได้มาก