เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ปี 2565 ปชช.ได้รับสิทธิ์ถึง 15 ล้านคน

ผู้สื่อ ข่าว รายงานว่า เกาะติดความคืบหน้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ปี 2565 ไปยังฝ่ายคณะทำงานคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการลงทะเบียนรอบนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีระบบ AI เข้ามาใช้มากขึ้น

ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องลงทะเบียน เพราะจะมีทั้งเปิดจุดรับลงทะเบียนในท้องถิ่น การใช้ระบบออนไลน์ หรือ การให้ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวก โดยคลังได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากไม่มีการปรับรายละเอียดอะไรเพิ่ม ก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันที

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ได้ลดลง คาดว่าอาจมีผู้เข้าเงื่อนไขการได้สิทธิมากขึ้นประมาณ 14-15 ล้านคน แต่เกณฑ์ในการคัดกรองจะเข้มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์รายได้ทั้งครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาทไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

สำหรับวงเงินที่จะได้รับใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ยังไม่ได้มีการกำหนดที่แน่ โดยกระทรวงการคลังต้องรอจำนวนผู้ลงทะเบียนที่แน่ชัดก่อน โดยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 13.6 ล้านคน รัฐบาลได้เบิกจ่ายงบประมาณเข้าไปในบัตรฯรวมกว่า 48,000 ล้านบาท

ข่าวด่วนวันนี้

ข่าวคุณภาพชีวิต