ร่วมงานหยิบเมฆหมอก หยอกเย้าดอกกระเจียวไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำหรับการท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมของปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ทำการร่วมมือจัดงาน หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว ไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เมืองชัยภูมิ ประจำปี 2557 ซึ่งข้างในงานนี้ นักเดินทางทั้งไทยและต่างประเทศจะได้พบกับการเดินทางในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้นักเดินทางส่วนใหญ่ได้ร่วมแอคทิวิตี้ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดการงานจะเริ่มต้นวันที่ 1 มิถุนายน จนกระทั่งถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2557 นี้เพียงนั้น ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมินี่เอง
 
โดยในงานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอยืนยันเลยว่า นักเดินทางที่ได้ท่องเที่ยวมาร่วมงานจะได้ชมความสวยงามของทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียว พร้อมทั้งนักเดินทางจะได้จับต้องกับความแจ่มใสของดอกกระเจียวที่เรียงรายกันต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับชมดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง ที่คอยล้อสายเมฆและคอยหยอกกับลมในช่วงฤดูฝนแบบนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงฤดูที่แตกต่างแต่ความสวยงามก็มีอยู่มากมาย แอคทิวิตี้นี้จึง  ถือได้ว่าเป็นแอคทิวิตี้ไฮไลท์ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างงาน เพื่อสร้างเงินรายได้ให้กับชุมชนในท้องที่โดยตรง พร้อมกับ ทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งความบันเทิงให้กับผู้สนใจที่ท่องเที่ยวมาในคราบของนักเดินทางสู่แดนดินชัยภูมิ
 
แอคทิวิตี้ที่น่าสนใจและทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิใจเสนอ จึงเป็นเรื่องของแอคทิวิตี้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในงานที่มีบรรจุ อยู่มากมายด้วยกัน ทั้งขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงท่วงทำนองจากคนดังที่มีชื่อเสียง ชมสวนหินงามซึ่งถือได้ว่าเป็นป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนไปในแบบธรรมชาติโดยตรง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายภายในงาน