ปัญหาอาชญากรรมที่พบปมปัญหากันอยู่บ่อย ๆ

ในสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ได้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง ทางด้านวัตถุ จึงอาจเกิดเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม ภายในสังคมไทย ซึ่งประชาชนจำนวนมากจะต้องมีการดิ้นรนและต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมไปถึงแกงแยงกันในการทำมาหากิน พร้อมทั้งในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนทำให้มี ปัญหาอาชญากรรม ในสังคมเป็นอย่างมาก

 
อาชญากรรม
ถือได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างรุนแรง ที่คนไทยทุกท่านได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่คนไทยบางคนคงไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้ ตกเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่คนไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งประเทศไทยมักจะมีหลากหลายมูลเหตุด้วยกันที่ทำให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมพร้อมทั้งเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะเป็นเหตุให้ขาดรายได้ภายในการดำรงชีวิต ทำให้จิตใจพร้อมทั้งทางด้านอารมณ์ผิดปกติ เป็นเหตุให้ต้องหันไปเล่นการพนัน ดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้ขาดสติพร้อมทั้งกลายเป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด พร้อมกับอีกประเภทหนึ่งคือ ยาเสพย์ติด ถ้าผู้ที่ใช้ จะเป็นเหตุให้เกิดภาพหลอน ไม่อาจจะควบคุมสติได้ แถมยังทำให้ตกเป็นทาสยาเสพติดไปอีกด้วย  จนทำให้จิตใจมีการบั่นถอนได้ลดลง จนกลับเป็นว่าขาดความยับยั้งคิด จนเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน จนทำให้ในตอนนี้ กลับเป็นข่าวโด่งดัง
 
เพราะเช่นนั้นปัญหาอาชญากรรม จึงกลายเป็นปัญหาอย่างหนัก ปัญหาอาชญากรรม ที่ชาวไทยควรร่วมใจ ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ กลุ่มนี้  จนอาจผ่านไปได้ด้วยดี ยิ่งถ้าคุณสามารถควบคุมสติได้ ก็จะปราศจากข่าวอาชญากรรมมาให้เห็นได้เช่นเดียวกัน