คอร์ดทำนองเพลงกับผู้บรรเลง

ถ้าจะให้เอ่ยถึงนักดนตรีจำนวนมาก ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละประเภทนั้น เราอาจจะรำลึกถึงนักดนตรีหลากหลายคน ที่ชื่นชอบไปกับการเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายอัน ซึ่งเครื่องดนตรีจำนวนมาก ค่อนข้างเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดความบันเทิง และเป็นหนทางที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีอันไพเราะขึ้นมา ส่วนทางด้านนักดนตรีจะเปรียบเหมือนเป็นผู้บรรเลง เพราะฉะนั้น หากไม่มีนักดนตรี เครื่องดนตรีก็จะไม่อาจสร้างเสียงเพลงขึ้นมาได้ สองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียว ที่หล่อหลอมและทำให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะจับใจขึ้นมาได้ แต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือ คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นตัวชี้นำที่เป็นเหตุให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน ถ้านักดนตรีไม่มีคอร์ดเพลง การเล่นดนตรีในครั้งนั้นก็เกือบจะไร้ความหมาย
 
เนื่องจากคอร์ดเพลงเปรียบเหมือนเป็นเส้นทางที่ถูกชี้นำ ผู้แต่งหรือว่าผู้คิดค้นคอร์ดเพลงจะปฏิบัติหน้าที่ชี้นำและสื่อความหมายทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเสียงดนตรีออกมาเป็นคอร์ดเพลง นักดนตรีจะต้องเรียนรู้พร้อมกับทำความเข้าใจคอร์ดเพลงทุกตัวให้ได้อย่างแม่นยำ หากไม่สามารถจดจำหรือว่าเรียนรู้เพื่อจะเข้าใจคอร์ดเพลงในแต่ละตัวได้ นักดนตรีจะไม่อาจเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะ เพราะว่าเนื่องจากเขาไม่สามารถทำการอ่านพร้อมกับแปลความหมายของคอร์ดเพลงแต่ละตัวได้เลย เพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญของการเล่นดนตรีเพื่อเกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาเป็นองค์ประกอบโดยรวม ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั้น จะไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นเสียงดนตรีที่น่าไพเราะหรือน่าติดตามรับฟังแต่ประการใด